Payza - Wpłata środków z banku na portfel (depozyt)

Krok 1. Z opcji po prawej stronie wybierz Add Funds.Krok 2. Wybierz następnie opcję Bank Transfer.Krok 3. Wybierz wcześniej wprowadzone przy weryfikacji konto bankowe z listy wyboru oraz kwotę jaką chciałbyś przelać do swojego portfela Payza i wciśnij zielony przycisk Next.Krok 4. Zatwierdź transakcję.Uwaga! Na następnej stronie pojawi się dalsza instrukcja dotycząca dokonania przelewu z twojego banku na konto wskazane przez Payza, ale wcześniej, jeśli nie zrobiłeś weryfikacji swojego konta, system może zażądać jednorazowej weryfikacji telefonicznej. Proces opisany jest w sekcji weryfikacja na początku instrukcji zaraz po instrukcji zakładania konta. Po zweryfikowaniu konta, przejdź poniżej do kroku 5, którym jest dokonanie przelewu z twojego konta bankowego na konto wskazane przez Payza. Bez tego kroku, doładowanie portfela środkami pieniężnymi nie dojdzie do skutku.


Krok 5. Dokonanie przelewu. Po zatwierdzeniu transakcji depozytu, masz za sobą tylko połowę pracy. Teraz jeszcze będziesz musiał dokonać przelewu ze swojego konta bankowego (dodanego wcześniej) na konto podane przez firmę Payza. Za każdym razem, kiedy dokonasz nowego depozytu, pojawi się nowa instrukcja do przelewu. Uwaga! Nie rób przelewów na pamięć, zawsze sprawdzaj czy coś się zmieniło od ostatniego przelewu. Upewnij się, by za każdym razem sprawdzić te informacje, gdyż będziesz je musiał wpisać przy zlecaniu przelewu w swoim banku. Zawsze możesz je podejrzeć, klikając na bilet depozytowy (wyraz pending) na głównej stronie swojego konta Payza, kiedy wybierzesz Home Page.Historię transakcji możemy sprawdzić w tym miejscu:Zanim dokonany przez nas przelew dotrze do Payza, nasza transakcja będzie miała status Pending. Możemy nacisnąć na ten link "pending" by np. jeszcze raz sprawdzić dane do przelewu. Kiedy transakcja będzie zrealizowana, nasz status zmieni się na Completed. (otrzymamy wtedy także email z tą informacją)Jeśli naciśniemy na napis pending, żeby podejrzeć szczegółowe dane transakcji oraz dane do przelewu, na samym dole mamy dostęp do takich informacji jak numer referencyjny.