MiniKOP dla ZBA S.A. (spółka PKN Orlen)

MaxxKOP to kontynuacja programu MiniKOP. Maksymalny maxx Kreator Organizacji Produkcji. Program wykonany w technologii PHP + MySQL dla ZBA S.A. w 2009 roku. W tym czasie firma ZBA S.A. była spółką córką PKN Orlen S.A.

MaxxKOP to program komputerowy służący do prowadzenia ewidencji dokumentacji technologicznej niezbędny do funkcjonowania podstawowych działów firmy, np. jak w tym przypadku dla zakładu produkującego aparaturę procesową i urządzenia dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, energetyki, gazownictwa i górnictwa.

MaxxKOP umożliwiał wykonanie technologii przygotowania materiałów, technologii obróbki wiórowej i technologii montażu, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem technologii na warsztacie, wykonywanie próbek do badań, wykonawanie wycen dla zapytań ofertowych, rejestrację statusu wykonania.

Program po niewielkich zmianach zaczęto implementować na potrzeby dla firmy BOCAR GmbH ale sytuacja gospodarcza obecna wstrzymała zamiary.

Przegląd

Program komputerowy dla firmy ZBA S.A. - kontynuacja programu MiniKOP

Klient

ZBA S.A. - spółka PKN Orlen

Services

PHP + MySQL

Skills

PHP + MySQL, Excel

Related Projects