MiniKOP - program obiegu dokumentów technologicznych

MiniKOP został zaprojektowany i wykonany dla Działów Technologicznego, Zaopatrzenia, Marketingu, Produkcyjnego, Logistyki dla ZBA S.A. w 2002roku. W tym czasie firma ZBA S.A. była spółką córką PKN Orlen S.A.

MiniKOP to program komputerowy służący do prowadzenia ewidencji dokumentacji technologicznej niezbędny do funkcjonowania podstawowych działów firmy, np. jak w tym przypadku dla zakładu produkującego aparaturę procesową i urządzenia dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, energetyki, gazownictwa i górnictwa.

Program MiniKOP umożliwiał nadzór produkcji na wszystkich etapach:
zamawianie materiałów i nadzór nad zastosowaniem odpowiednich materiałów do produkcji, nadzór nad produkcją,
MiniKOP ponadto umożliwiał wykonanie technologii przygotowania materiałów, technologii obróbki wiórowej i technologii montażu, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem technologii na warsztacie, wykonywanie próbek do badań, wykonawanie wycen dla zapytań ofertowych.

Minikop to program komputerowej ewidencji dokumentów, niezbędnych do funkcjonowania podstawowych działów firmy, od 2002 roku stale rozbudowywany funkcjonował do 2010 roku. Ostatnia wersja programów wykonana częściowo w technologii PHP + Mysql.

Program zastosowano po niewielkich zmianach w firmie BOCAR od 2016 do 2017 roku.

Elementy MiniKOP, czyli mini Kreatora Organizacji Produkcji to programowane arkusze Excel:
- WCz - Wykaz części zlecenia
- Wcz/S - Wykaz materiałów spawalniczych
- Zap - Zapotrzebowanie materiałowe
- Kzm - Karta zmiany materiału
- Rw - Karta rozchodu wewnętrznego
- KPm - Karta przewodnia montażu
- KPd - Karta przewodnia detalu
- Karta informacyjna zlecenia
- Wykaz dokumentów przekazanych
- Specyfikacja wysyłkowa
- WKP - Wykaz kart przewodnich
- Zawiadomienie kooperacji
- joker - arkusz automatyzacji wykonania technologii wg wzorców
- Arkusze wycen z opracowanymi normatywami pracochłonności
- arkusze przekształcania skanów na wykazy materiałowe

Przegląd

Program komputerowy dla firmy ZBA S.A. - Firmy z grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Klient

ZBA S.A. - spółka PKN Orlen
BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Services

Excel
PHP + MySQL

Skills

Excel, PHP + MySQL

Related Projects