WKP - Wykaz kart produkcyjnych, Planowanie produkcji (jak w programie MSProject) , auto wyceny wymienników i urzadzeń petrochemicznych i energetycznych, zbiorników

WKP - Wykaz kart produkcyjnych, Wykaz kart przewodnich, jakie należy poprawnie znaleźć/zidentyfikować na wydziale produkcji. Pomaga w wyszukaniu elementów zlecenia, po zapisaniu przez magazyniera, gdzie się znajdują.
Zakupiony do fabryki system S... dokładnie nie potrafił tego położenia elementów zapisać.
Program WKP - to próba radzenia sobie po wykonaniu całkowitego wdrożenia dużego programu o nazwie S..... w firmie.
Zrealizowano import danych zlecenia z popularnego na rynku stosowanego programu S..... do arkusza WKP. Dane obrobione arkuszem trafiły do magazynierów do prowadzenia zapisu.
W kolejnym etapie program zostanie zastąpiony aplikacją na stronie www napisaną w PHP i MySQL. Program będzie obsługiwany przez pracowników za pomocą paneli dotykowych i tabletów na stanowiskach.

Planowanie produkcji (jak w programie MSProject) - program obliczania czasu wykonania wieloetapowego zlecenia, za pomocą określonej liczby brygad ślusarzy i spawaczy, malarzy, magazynierów, godzin obróbki wtórnej wiórowej na wytaczarce oraz innych czynności dla BOCAR GmbH
Dzięki zastosowaniu arkusza można na dowolnym etapie produkcyjnym opowiednio zareagować aby wykonać zlecenie w terminie.

Program auto wyceny wymienników i urządzeń petrochemicznych i energetycznych, zbiorników.
Program zawiera normatywy pracochłonności:
- wiercenie
- cięcie gazowe
- struganie
- rozwiercanie zgrubne
- gilotyna
- cięcie gazowe
- obróbka wtórna
- toczenie kołnierzy różnych typów
- dna elipsoidalne
- składanie przegród w pakiety
i inne niezbędne do wykonanie obliczeń

Program na podstawie powyższych normatywów przeprowadza obliczenia przygotowania detali wymienników : ścian sitowych, śrub dystansowych, kołnierzy płaszcza, kołnierzy komory głowicy, den elipsoidalnych, składania przegród w pakiety i innych.
Program obejmuje także wykonanie ścian sitowych i przegród konwencjonalnie przez wiercenie wiertłami krętymi i rozwiertakami oraz metodami mieszanymi i ściśle numerycznymi.
Program nastepnie liczy ile trwa całkowity montaż wymiennika/urzadzenia energetycznego.

Przegląd

WKP - Wykaz Kart Przewodnich, Arkusz Planowania Zakładu (jak MSProjekt), Arkusze wycen obróbki całych wymienników.

Klient

ZBA S.A. - spółka PKN Orlen
BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Services

Excel
PHP + MySQL

Skills

Excel, PHP + MySQL

Related Projects